Home » Finansleksikon » S » Sunndal sparebanks historie

Sunndal sparebanks historie

Sunndal sparebanks historie

Vi har helt siden 1892, uten avbrudd, vært en uavhengig lokal sparebank med dype røtter og sterke forbindelser til lokalsamfunnet. Kundene våre verdsetter oss spesielt for god personlig service, den hyggelige stemningen i banken, at vi er lett tilgjengelige og står på for å skape gode løsninger på både små og store behov. Det gleder oss også å høre at mange også legger merke til at Sunndal Sparebank får alle kunder til å føle seg velkomne og verdsatte, og at vi også gir mye tilbake til lokalsamfunnet. Det skal vi fortsette med.

Sunndal Sparebank har i over 120 år vært en aktiv medhjelper og støttespiller for innbyggere og bedrifter i kommunen, og er den som yter mest tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver og sponsoravtaler med årlig tilsammen rundt 2 millioner kroner! Da banken ble etablert 5. august 1892 var bankens oppgave å bidra med kapital slik at datidens lille jordbrukssamfunn skulle utvikle seg. I dag er ikke bankens oppgaver så forskjellig fra den gang. Banken har selvfølgelig utviklet seg som resten av lokalsamfunnet, men kjernen i bankens virksomhet er fortsatt den samme – nemlig å yte kapital og andre banktjenester til sunndalssamfunnet. På samme måte som at lokalbefolkningen og lokale bedrifter bruker kommunens egen lokalbank, er det vårt ansvar å bidra til å utvikle lokalsamfunnet vi lever i.

Hjemmeside – sunndal-sparebank.no