Home » Finansleksikon » S » Subsidier

Subsidier

Støtte, tilskudd til produksjon, omsetning eller investering for å holde prisen på en vare eller tjeneste nede, eller for å fremme en bestemt næring. Subsidier gis vanligvis av det offentlige og gjerne i form av direkte økonomisk tilskudd til produsenten for hver produsert enhet, f.eks. får melkeprodusentene et bestemt subsidiebeløp per liter levert melk.