Home » Finansleksikon » S » Subprime

Subprime

Subprime er et begrep som først og fremst ble kjent under finanskrisen i 2007/ 2008. Den bestod i at banker og finansinstitusjoner gav avdagsfrie lån til mennesker som ikke hadde forutsetning for å kunne betjene disse, når perioden med avdagsfrihet opphørte.

Det karakteristiske med subprime er;

lånetakerne hadde begrenset erfaring med gjeldsbetjening; lånetakerne besatt ikke egne eiendommer som kunne benyttes som sikkerhet for lånene; overbelånte eiendommer som ikke lengre kunne benyttes til å sikre lån; insolvente bedrifter og privatpersoner som ikke kunne forfølges gjennom rettsapparatet. Subprime belåning fikk store konsekvenser for internasjonal finans, på grunn av at mange av disse lånene var skjult i fond som ble solgt over hele verden. Fondene på sin side lovte avkastning utover det som var ansett som normalt.