Home » Finansleksikon » S » Strømningsstørrelse

Strømningsstørrelse

En strømingsstørrelse kan defineres som måling av ulike størrelser som til sammen utgjør et lands nasjonalfomue over en periode. Formue er altså en beholdningsstørrelse, mens inntekt er en strømingsstørrelse.