Home » Finansleksikon » S » Streng inflasjonsmålstyring

Streng inflasjonsmålstyring

Sentralbanken legger ingen/liten vekt på produksjonsgapet i sin rentesetting.