Home » Finansleksikon » S » Storebrands historie

Storebrands historie

1767–1919: Røtter 1767:

«Den almindelige Brand-Forsikrings-Anstalt» blir opprettet i København.

1814:

Etter løsrivelsen fra Danmark blir ordningen videreført og administrasjonen overført til Christiania. Fra 1913 blir ordningen omgjort til et offentlig selskap og får navnet Norges Brannkasse.

1847: 4. mai 1847 stifter private interesser «Christiania almindelige Brandforsikrings-Selskab for Varer og Effecter». Selskapet blir omtalt som Storebrand.

1861: Storebrands eiere oppretter Norges første privateide livsforsikringsselskap «Idun».

1867: Skadeforsikringsselskapet Norden etableres som konkurrent til Storebrand.

1917: Livsforsikringsselskapet Norske Folk blir stiftet.

1920–1969: Vekst og konsolidering 1923: Storebrand kjøper nesten alle aksjene i Idun. Resten blir med et par unntak overtatt i løpet av 1970-årene.

1925: Storebrand endrer navn fra Christiania almindelige Forsikrings-Aksjeselskap (omdøpt 1915) til Christiania almindelige Forsikrings-Aksjeselskap Storebrand. Navnet beholdes til 1971.

1936: Storebrand kjøper Europeiske, Norges ledende reiseforsikringsselskap.

1962: Storebrand innleder en ny oppkjøps- og fusjonsbølge ved å overta Norrøna, som hadde fått økonomiske problemer.

1963: Storebrand overtar Norske Fortuna. Brage og Fram fusjonerer og blir landets største livselskap. Storebrand og Idun flytter inn i eget nybygg i det sanerte Vest-Vika. Brage-Fram og Norske Folk følger etter.

1970–1989: Gruppedannelser 1978: Storebrand endrer logo og innfører «lenken» som et lett gjenkjennelig varemerke. Det formelle navnet på holdingselskapet endres til A/S Storebrand-gruppen.

1983: Nordengruppen og Storebrand-gruppen fusjonerer.

1984: Norske folk og Norges Brannkasse markedsfører seg som én enhet under betegnelsen UNI Forsikring.

1990–1999: Krise og forvandling 1990: Storebrand og UNI Forsikring beslutter å fusjonere og får formelt konsesjon i januar 1991.

1992: UNI Storebrand mislykkes i forhandlingene med Skandia om etablering av et norskledet nordisk storselskap.

1996: Selskapet endrer navn til Storebrand ASA og etablerer Storebrand bank ASA.

1999: Storebrand, Skandia og Pohjola samler sin skadeforsikringsvirksomhet i det nye nordiske svenskregistrerte selskapet «If Skadeförsäkring ab». Storebrand selger seg ut fem år senere.

2000-2011: Nye utfordringer 2000: Fra september 2000 til februar 2003 er det et kraftig fall i norske og internasjonale aksjemarkeder.

2005: Stortinget vedtar at alle bedrifter skal ha innført tjenestepensjon (OTP) innen 2007. Storebrand møter utfordringen med sitt produkt «Storebrand Folkepensjon».

2006: Storebrand beslutter å gå inn i skadeforsikring igjen.

2007: Storebrand kjøper det svenske pensjonsselskapet SPP av Handelsbanken og danner Nordens ledende livs- og pensjonsforsikringskonsern.

2008: Finanskrisen i USA sprer seg til de globale finansmarkedene og i løpet av 2008 faller New York-børsen (Dow Jones) med 34 prosent og Oslo Børs med 54 prosent.

2009: Storebrand bekrefter at det har vært ført samtaler om en mulig sammenslåing med Gjensidige. Samtalene ble avsluttet uten resultat.

2010: Storebrand kommer godt ut av finanskrisen. Det jobbes hardt med å forberede både ansatte og kunder på den nye pensjonsreformen, som trer i kraft 1. januar 2011. Storebrand får stor oppmerksomhet for sitt nye energieffektive hovedkontor.

2011: En ny konsernorganisering tilrettelegger for at det skal bli enklere å være kunde i Storebrand. Gjeldskrise og usikkerhet i eurosonen skaper stor frykt og turbulens i finansmarkedet. Storebrands årsresultater preges av disse urolighetene.

2012: Våre kunder anbefaler oss I januar 2012 lanserer Storebrand sin nye visjon: “Våre kunder anbefaler oss”. I tillegg lanseres seks kundeløfter, ny posisjon og justerte kjerneverdier. Storebrands konsernsjef gjennom 12 år, Idar Kreutzer, fratrer for å bli ny administrerende direktør i FNO. Odd Arild Grefstad konstitueres som konsernsjef i Storebrand og blir siden fast ansatt i stillingen. I løpet av høsten får vi to nye eksterne konserndirektører. Heidi Skaaret har ansvar for Stab og Forretningsstøtte og Robin Kamark for Salg, Marked og Forretningsutvikling. 2012 kan oppsummeres med ordene kapitaleffektivisering, kostnadsreduksjoner, kundeorientering og kommersialisering. Tiltakene skal sikre at konsernet skaper verdier både for kunder, medarbeidere og aksjonærer.

Hjemmeside – storebrand.no