Home » Finansleksikon » S » Stønader

Stønader

Er betalinger uten krav om motytelser, og brukes i to sammenhenger;

fra det offentlige til private husholdninger (trygdeytelser mv.) over landegrensen (f.eks U-hjelp)