Home » Finansleksikon » S » Stengning av fond

Stengning av fond

I mange av de mest populære fondene, frykter fondsforvalterne at når fondet blir alt for kapitalsterkt, blir det vanskeligere å manøvrere i et endrende aksjemarked. Det går raskere å skifte retning på en speedbåt, enn en supertanker. Det er i all hovedsak to typer stengning av fond: ”myk-” og ”hard stengning”. Ved myk stengning vil kun eksisterende kunder få lov til å tegne nye andeler i fondet. Den andre formen ”hard stengning” medfører at ingen får tegne nye andeler i fondet.