Home » Finansleksikon » S » Statsregnskap

Statsregnskap

Består av et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap. Førstnevnte er et regnskap for de poster som blir bevilget over statsbudsjettet. Sistnevnte inneholder en oversikt over statens fordringer, gjeld og kontantbeholdning.