Home » Finansleksikon » S » Statsobligasjon

Statsobligasjon

Obligasjon utstedt av staten. Kan være rentebærende obligasjon, premieobligasjon eller spareobligasjon.