Home » Finansleksikon » S » Statsbudsjettet

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet viser oppstilling av statens inntekter og utgifter. Sammen med statsbudsjettet utarbeider Regjeringen et nasjonalbudsjett som setter opplegget for den økonomiske politikken inn i en økonomisk sammenheng.