Home » Finansleksikon » S » Statens konsernkonto

Statens konsernkonto

System for forvaltning av statens likviditet. Alle statlige institusjoner holder sine likvide midler som innskudd på konto i Norges Bank. Statskassen (Finansdepartementet) får renter basert på summen av alle innskuddene. Betalingsformidling (inn- og utbetalinger) for statlige institusjoner utføres av private banker. Til dette formål har hver statlig institusjon separate konti for inn- og utbetalinger i privat bank. Hver virkedag blir saldiene på disse kontiene overført til etatenes oppgjørskonti for inn- og utbetalinger i Norges Bank. Overførslene til konti i Norges Bank gjennomføres ved hjelp av automatiserte datarutiner. Systemet er basert på avtaler mellom Staten, private banker (utvalgt etter anbud) og Norges Bank.