Home » Finansleksikon » S » Statens kapitalregnskap

Statens kapitalregnskap

Omfatter poster som uttrykker lån, tilbakebetaling på lån,endring i valutabeholdning.