Home » Finansleksikon » S » Standardavvik 2

Standardavvik 2

Standardavvik 2

Standardavvik er et statistiskmål som innen finans benyttes for å måle hvor mye fondets historiske avkastning svinger. Et høyt standardavvik indikerer at fondets kurssvingninger har vært høy. Standardavviket som vises i Morningstar angis på årsbasis basert på månedlig avkastning. Teoretisk settuttrykker standardavviket et sannsynlighetsutfall. Hvis man antar at avkastningen i aksjemarkeder er normalfordelt, kan mansi at fondet vil, med68 prosentsannsynlighet, havne mellom +/-1 standardavvik fra middelavkastningen.Ved to standardavvik øker sannsynligheten for at fondets avkastning havner innenfor +/- 2 standardavvik til 95 %. Hvis forventet avkastning er 10 % og standardavviket er 10 % kan du med 68 % sannsynlighet si at avkastningen din vil være mellom 0 og 20 %. Hvis avkastningen er normalfordelt vil du med 95 % sannsynlighet få en avkastning mellom – 10 % og + 30 %.

Praktisk sett er ikke standardavviket spesielt treffsikkert, siden finansielle tall ikke er normalfordelt. Det betyr at i virkeligheten er sannsynligheten større enn 5 % for at avkastningen havner utenfor +/- 2 standardavvik. Eller sagt med rene ord, standardavviket tenderer til å undervurdere risikoen for ekstreme utfall.

Kilde: Morningstar