Home » Finansleksikon » S » Standardavvik

Standardavvik

Mål for grad av usikkerhet, for eksempel for en forventet avkastning. I aksje-sammenheng viser standardavvik total risiko for aksjen (både markeds- og selskapsrisiko).