Home » Finansleksikon » S » Stagnasjon

Stagnasjon

Svak økonomisk vekst.

Dersom nedgangen i økonomien fortsetter over to kvartaler (seks måneder), betegner vi den økonomisk utviklingen som stagnerende i forhold til normalen.