Home » Finansleksikon » S » Stabiliseringspolitikk

Stabiliseringspolitikk

Finanspolitikk Fastlegging av offentlige inntekter (skatter) og offentlige utgifter.

Pengepolitikk Rentesetting og likviditetsstyring.