Home » Finansleksikon » S » (SRRI)

(SRRI)

Syntetic Risk Reward Indicator

Den syntetisk risiko og fortjeneste indikatoren er introdusert som en felles måleenhet for europeiske fond, for slik å gjøre det lettere for forbrukerne å identifisere risiko og mulig fortjeneste på tvers av fondstilbydere.

Kriteriene for en felles forståelse av syntetisk risiko og mulig fortjeneste er at;

SRRI skal vaære basert i fonndets volatilitet. Volatitliteten skal basere seg på fondets ukentlige avkastning eller om dette ikke er mulig, den månedlige avkastningen. Avkastningen som skal være relevant for kalkulering av volatilitet skal bestå av en sammenligningsperiode som dekker de siste fem årene av fondets livssyklus. Dersom inntekten i fondet distrubueres blant andelseiere, skal målingen ta hensyn til relevant fortjeneste og utbetaling av dividende. Volatiliteten til fondet skal kalkuleres og deretter tilpasset en årlig SRRI, basert på følgende standard metode. SRRI SRRi Risk Classes

Den syntetiske risiko og fortjeneste indikatoren vil konvertere formelen til et faktortall som skal rangere fondene på en skala fra 1 til 7, avhengig av fondets risiko.

Se forøvrig Morningstar, for en bedre forklaring på emnet.