Home » Finansleksikon » S » Spot rente

Spot rente

Renten på lån og obligasjoner utstedt i dag. Fordelen med å låne til spot rente, er at dette er en kjent størrelse og dermed kan amortiseringen (nedbetalingen) av lånet tilrettelegges i forhold til spot renten.

Risikoen ved spot rente, er at denne kan øke eller falle i fremtiden, slik at den vil virke i disfavør for en av partene i lånekontrakten (lånegiver eller lånetaker). Forskjellen mellom spot rente og forward rente tiltrekker noen investorer, da de mener det kan være store gevinster å hente på forskjellen mellom disse.