Home » Finansleksikon » S » Splitt

Splitt

En oppdeling slik at én aksje gjøres om til flere nye aksjer. Summen av de nye aksjenes pålydende (nominelle) verdi blir lik den "gamle" aksjens pålydende. Selskapets aksjekapital blir derfor den samme. En splitt av aksjer medfører at kroneverdien synker og aksjen kan således bli lettere omsettelig. Dette kan bidra til at kursen løftes noe etter en splitt.