Home » Finansleksikon » S » Spekulative motiver

Spekulative motiver

Økt etterspørsel på grunn av forventet eller igangværende prisstigning.