Special Safeguard (SSG)

Sikkerhetsmekanisme i WTOs landbruksavtale. Gir særskilt anledning til å innføre beskyttelsestiltak for å håndtere uventede tilfeller i landbrukshandelen, slik som en plutselig økning i mengden av importerte landbruksvarer.

Referanse: Regjeringen