Home » Finansleksikon » S » Sparing

Sparing

Den del av disponibel inntekt som ikke går til konsum. Sparing kan skje gjennom netto realinvestering og netto finansinvestering.