Home » Finansleksikon » S » Spareverdi (livrente)

Spareverdi (livrente)

Spareverdien beregnes månedlig på følgende måte:

+ Innbetalt i perioden – Risikopris – Omkostninger – Utbetalte beløp + Godskrevne garanterte renter + Livsgevinst + Andel av Selskapets overskudd (årlig) = Spareverdi ved periodens slutt

Spareverdien danner grunnlag for de terminvise utbetalingene. Selskapet garanterer en årlig rente på spareverdien i løpet av forsikringstiden. Oppnås det en høyere avkastning enn den garanterte renten, vil andelen av et eventuelt overskudd tilføres spareverdien. Overskudd beregnes i samsvar med § 8-1 i lov om forsikringsvirksomhet av 10. juni 1988.