Home » Finansleksikon » S » Spareskillingsbankens historie

Spareskillingsbankens historie

«…..at opmuntre til og fremme Opsamling av Spareskillinger»

– Stiftsavisen i Kristiansand, 11. juli 1877

Spareskillingsbanken – eller Christianssand Arbeiderforenings Spareskillingsbank som banken het de første årene – kan spore sine røtter helt tilbake til 1877. Den 11. juli dette år åpnet banken dørene for første gang i Arbeiderforeningens biblioteksværelse. Allerede første dag hadde 39 sparsommelige arbeidsfolk meldt seg som innskytere. Den første tiden holdt banken åpent på onsdager og lørdager fra kl 19-20, og minste innskudd var 10 øre…..

Det var sindige menn som startet banken. Nøkternhet og et ønske om solid, stabil drift preget virksomheten i den grad at bankens tap de første 45 årene kun beløp seg til 100 kroner.

Mye har forandret seg siden den tid, men bankens ry som en seriøs, veldrevet sparebank for folk flest i byen gjelder fortsatt.

Det skulle gå 37 år før Spareskillingsbanken kunne innvie sine nye forretningslokaler i 1914. Der befinner vi oss den dag i dag. Vi er lokalbanken for, av og med alle som har tilhørighet til byen vår. Det er vi stolte av. Det har vi tenkt å fortsette med.

Hjemmeside – spareskillingsbanken.no