Home » Finansleksikon » S » Sparekvote

Sparekvote

Den del av inntekten som blir spart, det vil si ikke forbrukt.