Home » Finansleksikon » S » Sparebankforeningen

Sparebankforeningen

Sparebankforeningen er en nærings- og interesseorganisasjon for landets 114 sparebanker samt ni sparebankstiftelser. Samlet forvaltet sparebankene i Norge 2 517 024 milliarder kroner ved utgangen av 2009. Sparebankforeningen i Norge har som formål å fremme medlemsbankenes interesser gjennom næringspolitisk virksomhet.

Hovedparten av foreningens arbeidsoppgaver blir ivaretatt av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), som ble opprettet 1/1 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Størstedelen av det som var Sparebankforeningens ansatte har i dag sitt virke i FNO. Mer informasjon om FNO finnes på www.fno.no.

Sparebankforeningen vil fortsatt arbeide med en del sparebankrettede saker. Det vil i hovedsak være næringspolitiske saker med spesiell interesse for sparebankene, arbeid med sparebankstiftelser og gavevirksomhet, profilering av sparebanknæringen og ulike medlemstiltak. Sparebankforeningen har fem medarbeidere.