Home » Finansleksikon » S » Sparebanken Vest historie

Sparebanken Vest historie

Sparebanken Vest historie

Sparebanken Vest er en sammenslutning av mange banker i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. Den største banken, Bergens Sparebank ble etablert i 1823, og Sparebanken Vest er således landets nest eldste bank.

Banken ble stiftet i en tid der fattigdomsproblemet var stort og opprettelsen av banker for de fattige var nødvendig for å få orden på den enkeltes og landets økonomi.

1823 – Banken for de fattige i Bergen Banken ble stiftet av byens borgerskap -” Det nyttige selskab” -, med den intensjon å forbedre de fattiges livsvilkår. Fattigdomsproblemet var stort og opprettelsen av Bergens Sparebank og andre sparebanker skulle hjelpe de fattige til å klare seg selv. Det var behov for institusjoner som kunne være med på å styrke lokalsamfunnet for på den måten å skape utvikling og stabilitet for både folk og land.

Bankene skulle tjene penger på virksomheten, men overskuddet skulle ikke være for stort og deler av det ble tilbakeført til samfunnet som gaver til almennyttige formål.

Hjemmeside – spv.no