Home » Finansleksikon » S » Sparebanken Sør’s historie

Sparebanken Sør’s historie

Sparebanken Sør hiistorie

Sparebanken Sør er en selvstendig sparebank som betjener personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor fra om lag 35 ekspedisjonssteder i Agderfylkene og Telemark. Hovedkontoret ligger i Kristiansand.

Med tradisjoner helt tilbake til 1862 har Sparebanken Sør lang erfaring som lokal leverandør av banktjenester.

Sparebanken Sør har en lang tradisjon som distriktssparebank. Dette er en bank som lever tett på sine kunder og som først og fremst legger vekt på å møte kundenes individuelle behov, enten det dreier seg om en vanlig privatkunde eller større virksomheter i offentlig og privat sektor.

– Som selvstendig sparebank med nærhet og lokal beslutningskraft skal vi være den viktigste og beste banken for Agderfylkene og Telemark.

Vårt mål er at banken skal bidra til å skape vekst og merverdier for mennesker og næringsliv der vi driver virksomhet, sier administrerende direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

Det viktigste konkurransefortrinnet for banken er kompetansen og den lokale beslutningsmyndigheten som finnes ved hvert enkelt kontor. Samtidig er Sparebanken Sør stor nok til også å kunne bistå kunder med avanserte krav til banktjenester. Sparebanken Sørs sterke posisjon i markedene hvor banken er etablert, skyldes først og fremst at banken evner å være både personlig og profesjonell på samme tid.

Hjemmeside – sor.no