Home » Finansleksikon » S » Sparebanken Narvik’s historie

Sparebanken Narvik’s historie

Sparebanken Narvik

Historien til Sparebanken Narvik starter i 2007. Da beslutter forstanderskapene i de to bankene, Ankenes Sparebank og Narvik Sparebank seg for å fusjonere.

Banken har Ofoten, Nord-Salten og deler av Sør-Troms som sitt markedsområde og satser på nærhet til kundene ved etablering av filialer og minibanker samt oppsøkende virksomhet. Banken vil fortsatt være en aktiv medspiller innenfor næringsutvikling lokalt. Dette fordi vi anser det som viktig å bidra til økt økonomisk aktivitet.

Hjemmeside – www.sparebankennarvik.no