Home » Finansleksikon » S » Sparebank 1

Sparebank 1

SpareBank 1-alliansen består av 16 selvstendige banker som samarbeider om felles platform og merkenavn: SpareBank 1.

Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA med deres datterselskaper. I tillegg inngår en rekke andre selskaper direkte eid av SpareBank 1-bankene.

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskapet til 6 datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder. Selskapet utvikler og leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør. Hjemmeside – sparebank1.no