Home » Finansleksikon » S » Sparebank

Sparebank

En bank som er organisert etter sparebankloven. En sparebank er en selveiende institusjon. Sparebankens høyeste organ er forstanderskapet.