Home » Finansleksikon » S » Søksmål

Søksmål

Det største søksmålet som er notert etter finanskrisen i 2007/ 2008, ble rettet mot Bank of America av Dalton Chisholm.

Bank of America

Han saksøkte banken for $ 1.784.000.000.000.000.000.000 på grunn av at han ikke hadde fått svar fra banken på tross av flere oppringninger. Den misfornøyde kunde krevde at beløpet ble satt inn på kontoen hans dagen etter at søksmålet var levert.

I 2008 kroner tilsvarer søksmålet mot Bank of America mer enn det samlede bruttonasjonalproduktet for samtlige land, som bare var på 60 billioner dollar (eller 12 nuller).

Kilde: Aftenposten/ Reuters