Home » Finansleksikon » S » Sparebank 1 Nord-Norges historie

Sparebank 1 Nord-Norges historie

Røttene til SpareBank 1 Nord-Norge går helt tilbake til 1836, da Tromsø Sparebank ble etablert som Nord-Norges første sparebank. Den var den syttende i landet.

Den første sparebanken i Norge, Christiania Sparebank, kom i 1823. Senere kom det nye banker i de fleste større byer, blant annet Bergen, Drammen, Skien og Trondheim. I vår landsdel kom altså Tromsø Sparebank først, i 1836. Noen år senere fikk fylket sine første bygdesparebanker. Allerede i 1843 ble Ibestad Sparebank opprettet. Vadsø Sparebank kom i 1853, Bodø Sparebank i 1857, og Alstadhaug og Vaagen Sparebank i 1859. I løpet av 1860-årene ble det opprettet enda flere bygdesparebanker, blant annet på Trondenæs, i Målselv og på Skjervøy. En sammenslutning av 40 nordnorske banker

SNN historie

På begynnelsen av 1900-tallet var det kommet sparebanker i de fleste kommunene, og i byene var det ofte flere enn én. I 1930 var det hele 627 sparebanker. Etter dette gikk antallet ned, enten på grunn av fusjoner eller opphør. I 1967 var antallet redusert til 527. SpareBank 1 Nord-Norge er totalt en sammenslutning av et 40-talls sparebanker lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark. Hjelp til selvhjelp Den grunnleggende idé for sparebankvesnet i alle land var at de skulle være til hjelp til selvhjelp. Det kommer tydelig fram i de første planene for sparebankene. De begynte ofte slik: "Denne innretnings formål er å motta penger av personer av begge kjønn, i særdeleshet av arbeids-og tjenestefolk, og gjøre de mottagne summer fruktbringende for eieren ved beregning av renter og ved å legge rentene til kapitalen." Fusjonsbølgen Fusjonsbølgen startet for alvor i 1960 årene. For sparebankene i Nord-Norge var det de største som ledet an. Tromsø Sparebank fusjonerte i perioden 1963-1984 med ti sparebanker i Troms og Finnmark. Tromsøsundets Sparebank slo seg først sammen med fire sparebanker i Tromsø og etablerte i 1980 Sparebanken Nord sammen med ni andre sparebanker i Troms og Finnmark. I Nordland hadde Alstadhaug Sparebank, Bodø Sparebank og Vaagan Sparebank vært gjennom fusjoner i samme periode. I 1985 ble Sparebanken Nordland etablert ved en sammenslutning mellom de tre nevnte bankene og elleve andre sparebanker i fylket. SpareBank 1 Nord-Norge Bankene i Nord-Norge møtte bankkrisen på slutten av 1980-tallet, og de første årene på 1990-tallet. Dette førte i 1989 til etableringen av Sparebanken Nord-Norge. Banken er en sammenslutning av Tromsø Sparebank og Sparebanken Nord. I 1991 ble Nordkapp Sparebank innfusjonert, og i 1992 Sparebanken Nordland. SpareBank 1 Nord-Norge har i dag 81 bankkontorer, og er representert i de fleste kommunene i Nord-Norge, og i tillegg på Svalbard og i Murmansk. SpareBank 1-alliansen I 1995 ble SpareBank 1-alliansen opprettet. Det er totalt 20 ulike banker som samarbeider gjennom alliansen, med fire regionbanker og 16 SamSpar-banker. I 1997 inngikk alliansen samarbeid med FöreningsSparbanken i Sverige for å sikre en internasjonal partner, og i år 2000 fusjonerte SpareBank 1 Gruppen med VÅR bank og forsikring.