Home » Finansleksikon » S » Sluttverdifaktor for annuitet

Sluttverdifaktor for annuitet

Sluttverdien av et innskudd på 1 krone pr. periode over T perioder når perioderenten er r.