Home » Finansleksikon » S » Sluttpoengtallet

Sluttpoengtallet

Sluttpoengtallet er lik gjennomsnittet av de 20 høyeste poengtallene som pensjonssøkeren har. Dersom vedkommende har pensjonspoeng for mindre enn 20 år, benytter man gjennomsnittet av alle poengtallene som vedkommende har tjent opp.