Home » Finansleksikon » S » Skue sparebanks historie

Skue sparebanks historie

Skue sparebanks historie

Skue Sparebank har sparebanktradisjoner tilbake til 1842, da Nes Prestegjelds Sparebank ble stiftet. Nes Prestegjelds Sparebank er en av de eldste bankene i Buskerud, og hadde fram til fusjonen med Hol Sparebank seks kontorer i fylket.

Hol Sparebank ble stiftet i 1905 på initiativ fra ledende personer i lokalsamfunnet, med et sterkt engasjement for den økonomiske og sosiale utviklingen i Hol kommune. Hol Sparebank hadde kontorer i Hol og på Geilo. Nå videreføres nesten 200 år med sparebankhistorie i Skue Sparebank. Som én bank står vi sterkere, slik at våre kunder også i fremtiden skal ha tilgang på en lokal og kompetent rådgiver de kjenner. I Skue Sparebank tror vi på lokal tilstedeværelse og kunnskap. Vi bygger sterke kontorer i bygdene og et slagkraftig kontor i Drammen.

Hjemmeside – skuesparebank.no