Home » Finansleksikon » S » Skogbrand forsikring

Skogbrand forsikring

Dagmar

Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig er et selvstendig selskap. Skogbrand ble stiftet i 1912 og administreres og styres av skogbrukere.

Forsikringstakerne er medlemmer i selskapet og har stemmerett på generalforsamlingen.

Skogbrand har ca 40.000 medlemmer, og over 80% av det privateide skogareal i Øst-Norge er forsikret.