Home » Finansleksikon » S » Skjermingsrente

Skjermingsrente

Skjermingsrenten beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig rente på tre måneders statskasseveksler. Dette skal gjenspeile en tilnærmet risikofri markedsrente.

Renten fastsettes etterskuddsvis i januar det påfølgende året. Eier du andeler i et aksjefond og realiserer 10 % avkastning «neste» år, og skjermingsrenten fastsettes til 3 %, må du betale 25 % skatt på 7 % avkastning.