Home » Finansleksikon » S » Skattereformen

Skattereformen

En større reform som medførte betydelige endringer i skattelovgivningen, folketrygdloven og regnskapsloven. Endringene ble vedtatt i 1991 og trådte i kraft fra 1992. Formålet med reformen var å skape nøytralitet, utvide skattegrunnlaget og få lavere skattesatser. Blant annet ble begrepene alminnelig inntekt, personinntekt og delingsmodell innført ved denne reformen.