Home » Finansleksikon » S » Skatteproveny

Skatteproveny

Skatteproveny brukes som offentlig betegnelse for den totale skatt og avgift som betales inn til staten. Skatte- og avgiftsnivået bestemmes i stor grad ut fra offentlig sektors finansieringsbehov, som skal dekke offentlige overføringer til privat sektor samt offentlig konsum og investeringer.

Nøkkeltall 2011 Milliarder kr Totalt utliknet skatt og avgift 834,4 Skatt på inntekt/formue 347,9 Petroleumsskatt 174,4 Trygdeavgift 93,4 Arbeidsgiveravgift 123,8 Merverdiavgift 93,2 Arveavgift 1,7 Totalt antall behandlede selvangivelser 4 115 500 Lønnstakere og pensjonister 3 551 500 Personlig næringsdrivende 324 000 Selskaper 240 000

Fullstendig tabell finner du her.