Home » Finansleksikon » S » Skattepliktige inntekter

Skattepliktige inntekter

Skattepliktige inntekter tillegges alminnelig inntekt, slik som for eksempel renteinntekter, aksjegevinster eller utbytte utover skjermingsfradraget. Disse inntektene refereres ofte til som kapitalinntekter.