Home » Finansleksikon » S » Skatt i obligasjonsfond

Skatt i obligasjonsfond

Andelshavere i pengemarkedsfond (obligasjonsfond) er skattepliktig for opptjente renter. Andeler i pengemarkedsfond er skattepliktig formue. Formuen beregnes ved hvert årsskifte, mens skatt kun beregnes ved realisering (innløsning) av andeler.