Home » Finansleksikon » S » Skatt i kombinasjonsfond

Skatt i kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond investerer ofte i rentepapirer og aksjer. I motsetning til aksje- og rentefond, kan fondet havne i skatteposisjon for sine renteplasseringer. Skatteposisjon betyr at fondet betaler skatt til staten. Investorer i kombinasjonsfond får skjermingsfradrag, så lenge det har aksjeposisjoner i fondet, forøvrig er reglene likt aksjefond.

Kilde: Morningstar