Home » Finansleksikon » S » Skatt på folketrygdytelser

Skatt på folketrygdytelser

Folketrygdpensjonister betaler lavere skatt enn lønnstakere med samme inntekt. Dette kommer av at de betaler lav trygdeavgift, og at de får særfradrag for alder og uførhet. Særfradraget er noe forskjellig for alderspensjonister og uførepensjonister. De som har aleneomsorg for barn, vil som regel bli lignet i skatteklasse 2.