Home » Finansleksikon » S » Skatt på BMA

Skatt på BMA

Det skal skattes 25 % av avkastningen på BMA (banksparing med aksjeavkastning). Denne skatten forfaller det året BMA’en innløses.

Fra 1. mars 2008 ble det forbud mot å selge BMA til andre enn profesjonelle investorer i Norge.