Home » Finansleksikon » S » Skatt(er)

Skatt(er)

Avgift(er) som pålegges enkeltindivider og næringsdrivende av det offentlige. Man skiller mellom direkte og indirekte skatter.

Se også skatteproveny.

Nærmere forklart. Direkte skatt, skatt som blir fordelt på samfunnsmedlemmene ved en utskrivning som normalt er ment å gi uttrykk for den enkeltes betalingsevne. Inntektsskatt er en direkte skatt.

Det motsatte er indirekte skatter, som toll, forbruks- og omsetningsavgifter. De viktigste av disse blir umiddelbart innkalkulert i vareprisen, og de blir dermed dekket av andre enn de som blir oppkrevet skatten av staten.

Referanse: Store Norske Leksikon