Home » Finansleksikon » S » Skadeforsikring

Skadeforsikring

Etter Forsikringsavtaleloven: Forsikring mot skade på eller tap av ting, rettigheter eller andre fordeler, forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader, og annen forsikring som ikke er personforsikring.