Home » Finansleksikon » S » Sjøforsikring

Sjøforsikring

Forsikringsselskapet er ansvarlig for skade som forsikringsinteressen blir utsatt for mens skipet er i fart. Forsikingsinteressen kan være kaskoforsikring (selve skipet, frakten, varene osv.)

Nordstjernen