Home » Finansleksikon » S » Sjekkliste tinglysning

Sjekkliste tinglysning

Her har vi satt opp en enkel sjekkliste for deg som skal sende dokumenter til tinglysing.

Er eiendommen fradelt? Er riktig registernummer påført (knr., gnr., bnr., fnr., snr.)? Er det et originaldokument? (Tinglysingsloven § 6) Er dokumentet underskrevet? Er fødselsnummer / organiasjonsnummer angitt? (Tinglysingsforskriftene 4a)

Er korrekt organisasjonsnummer / underorganisasjonsnummer påført? Dokument og faktura sendes rekvirent. Foreligger samtykke fra ektefelle / registrert partner? (Ekteskapsloven § 32) Har utsteder av dokumentet grunnbokshjemmel? Har hjemmleshaver samtykket? (Tinglysingsloven § 13) Er underskriften bevitnet? (Tinglysingsloven § 17, jfr. forskriftene § 3) Foreligger tinglysingsgjenpart? (Tinglysingsloven § 6) Er gjenparten bekreftet? (Tinglysingsforskriftene § 6) Foreligger fullmakt i original? Er firmaattest ikke eldre enn ett år gammel? Er eventuelle kopier bekreftet? Kreves det konsesjon? (Er areal oppgitt?) Kreves det egenerklæring? Er omsetningsverdi oppgitt i skjøtet? Er det påført samtykke ved eventuell urådighet? (Dvs. forbud mot f.eks. overdragelse og pantsettelse uten samtykke).